کرتین وال هیدن ونت

در كرتين وال hidden vent بازشو به صورت لولاي تك حالته و دو حالته هست و پروغيلهاي بازشو از نماي بيرون مخفي ميباشد
Your Content Goes Here