طراحی و ساخت قالب

از مهمترین خدمات شرکت نماسازه میتوان به ساخت قالب اکستروژن یا همان قالب سازی اکستروژن و خدمات جانبی متعلق به قالب اکستروژن نام برد. از آنجا که مهمترین بخش از عملیات اکسترود پروفیل آلومینیوم، نوع طراحی و نوع ساخت میباشد، این مجموعه با همکاری نیروهای توانمند و باسابقه در صنعت آلومینیوم توانسته است بر این معضل بزرگ فائق آمده و طیف گسترده ایی از قالب های اکستروژن در صنایع مختلف را ساخته است.

مراحل ساخت قالب اکستروژن

عملیات قالب سازی اکستروژن شامل مراحل و بخش هایست که از ارسال نمونه اصلی پروفیل یا نقشه در فرمت DWG آغاز میشود و به تحویل نمونه جهت بررسی مشتری و کنترل کیفی نمونه تولیدی منتهی میشود.

اصل اساسی در ساخت قالب اکستروژن

به طور کلی در ساخت انواع قالب های اکستروژن و قالب سازی اکستروژن، مهمترین هدف دستیابی به مقطع پروفیل آلومینیوم مورد نظر مشتری از نظر ابعاد و اندازه نقشه و از نظر رعایت تلرانس ها می باشد. پس این مورد، داشتن کیفیت سطح پروفیل عاری از خط و خش و در نهایت رعایت پارامترهای اقتصادی در ساخت قالب اکستروژن از مهمترین المانهای ساخت و طراحی قالب اکستروژن می‌باشد.

سیستم ها و روش های جدید شبیه سازی اکسترود (Simulation) برای سازندگان این امکان را فراهم میکند تا از تعداد تست و دفعات اصلاح قالب کاسته و با این روش عمر قالب ها را دوچندان نمایند و این خود در بهره وری بیشتر تولید و قالب سازی اکستروژن موثر است.

مراحل قالب سازی اکستروژن

پروسه ساخت قالب اکستروژن بعد از تاییدیه های نهایی تیم طراحی قالب به 8 مرحله تقسیم می‌شود. (علت تاییدیه تیم طراحی قالب، به سبب بررسی موارد و محدودیت های عملیات اکستروژن می‌باشد چرا که گاهی اکسترود بعضی مقاطع امکان پذیر نیست و نیاز به مختصر تغییراتی دارد) :

طراحی اولیه شامل طراحی ابعاد و قصر و همچنین طراحی موادخور ها و نحوه ی جریان مواد در قالب اکستروژن پس از دریافت نقشه نهایی (مورد تایید مشتری) در فرمت DWG

برشکاری فولاد مطابق قطر قالب مورد طراحی

عملیات تراشکاری اولیه (دستگاه CNC)

عملیات ماشین کاری دستی (در صورت نیاز)

سخت کاری و عملیات حرارتی فولاد

وایرکات مقطع (در برخی مقاطع وایرکات بعد از عملیات حرارتی انجام می‌شود)

اسپارک کاری (با توجه به تنش هایی که در حین عملیات حرارتی بر فولاد وارد می‌شود این کار بعد از عملیات حرارتی صورت می‌گیرد)

فیلر و آماده سازی نهایی قالب برای عملیات اکستروژن