خدمات نصب و اندازه گیری

نماسازه آلومینیوم با بهره‌گیری از افراد متخصص و آموزش دیده با جدیدترین تجهیزات جانبی لازم اقدام به اندازه گیری، نصب و راه اندازی پنجره ها مطابق با نظر مشتریان می نماید.

پرسنل نصب و اندازه‌گیری این مجموعه، دوره های آموزشی لازم را جهت نصب، در کارگاه های مخصوص گذرانده و در پروژه های زیادی تجربه کاری موفقی داشته اند.